ul.Okulickiego14    tel.: 0158426389    znp.stalowawola@op.pl.

         

Aktualności

 

Ważne! 16 marca 2017 r. będą miały miejsce:

1.Porady prawne w siedzibie ZO - od godz.13 do godz.15  / porad udziela Kol. Stanisław Kłak /
2.Posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP - godz.13.30 / dotyczy strajku szkolnego i referendum /
3.Szkolenie związkowe - godz.15.00 Szkolenie przeprowadzi Kol. Stanisław Kłak -  Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP
   Tematyka szkolenia:
1. Reforma oświatowa
   - zmiany w przepisach prawa oświatowego
   - nowe sieci szkół, podstawy programowe ...
   - ruch służbowy w świetle nowych przepisów prawa
2. Emerytury, renty i świadczenia kompensacyjne.
3.Wynagrodzenie nauczycieli - projekt zmian.
4. Sprawy różne
 -ochrona związkowa członków Związku ...
 
W szkoleniu mogą uczestniczyć prezesi ognisk i członkowie Zarządów Ognisk oraz zainteresowani członkowie ZNP z oddziałów powiatu stalowowolskiego.
Listy zainteresowanych szkoleniem należy dostarczyć do biura ZO w Stalowej Woli w terminie do dnia 15.03.2017 r.
Zapraszamy.

 

Dnia 16.06.2016r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku   odbędzie się  posiedzenie Zarządu Oddziału  ZNP i Prezesów Ognisk ZNP  - zapraszamy

Dnia 5.05.2016r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku odbyła się  narada szkoleniowa Prezesów Ognisk

Dnia 7.04.2016r.  (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie związku  odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 10.03.2016r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku  odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału  ZNP i Prezesów Ognisk ZNP

Dnia 28.01.2016r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku  odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału  ZNP.

Dnia 26.01.2016r.  (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie związku  odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału  ZNP i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Dnia 24.10.2016 r. odbyła się uroczystości z okazji 110 lecia  ZNP.

Dnia 17.12.2015r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku  odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP  

Dnia 1.10.2015r.  (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie związku odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP - zapraszamy

Dnia 8.10.2015r.  (czwartek) o godz. 12:30 w Bibliotece Międzyuczelnianej ul. ks. J. Popiełuszki 10 (sala bankietowa)  odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP - zapraszamy

 

Dnia 11.06.2015r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP

 

Związkowy Dzień Dziecka

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Stalowej Woli organizuje 6 czerwca (sobota) br. w godz. 15:00 – 20:00 na terenie stadionu sportowego osiedle Piaski piknik dla dzieci związkowców.

Szczegóły i zapisy do 12.05.2015 (wtorek) u prezesów ognisk. 

 

Dnia 7.05.2015r.  w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP z udziałem Komisji Turystyczno-Sportowej.

Dnia 3.03.2015r.  (wtorek) o godz. 15:30 w siedzibie związku odbyło się

 zebranie członków Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

 ► Dnia 4.03.2015r.  (środa) o godz. 15:30 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP

Dnia 5.03.2015r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP

 

Dnia 9.02.2015r. (poniedziałek) o godz. 20:30 w MDK dla członków związku odbyło się szkolenie przeciwpożarowe

Dnia 29.01.2015r.  (czwartek)  o godz. 12:30 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP

Dnia 22.01.2015r.  (czwartek) o godz. 12:00 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Prezydium Zarządu Oddziału ZNP

 

Dnia 18.12.2014r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP

Dnia 17.12.2014r.  (środa)  o godz. 13:00 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 9.12.2014r.  (wtorek)  o godz. 13:00 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 13.11.2014r.  ((czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie związku odbyło się  narada szkoleniowa Prezesów Ognisk ZNP

Dnia 13.11.2014r.  ((czwartek)  o godz. 11:00 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Prosimy Prezesów Ognisk ZNP o zgłaszanie sie do biura oddziału w celu odebrania materiałów (formularz statystyczny)

Dnia 9.10.2014r.  ((czwartek) o godz. 13:00 w lokalu "Lasowianka" ul. Siedlanowskiego 5 odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP

Dnia 18.10.2014r.  (sobota) o godz. 11:00 w restauracji "Słoneczna" odbyło się

 spotkanie z okazji DEN członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

©